Model i Demonstrimit të Mushkërive (ESH011)

 13.92 + TVSH

Aparat për klasën për të demonstruar se si funksionojnë mushkëritë. Vakumi i pjesshëm brenda kambanës bën që balonat në formë mushkërie të relaksohen dhe të kontraktohen.