Model HIV (ESH010)

 51.75 + TVSH

Është zmadhuar miliona herë për një pamje të detajuar. Paraqet mitrën, zhvillimin e ARN-së, proteinat e jashtme me një shtresë lipidesh që mund të çmontohet.