Përkujdesja ndaj Dhëmbëve 2x (ESH001)

 37.10 + TVSH

Nxënësit kuptojnë llojet e dhëmbëve, si dhe kujdesin ndaj tyre. Shoqërohet me një furçë dhëmbësh të gjatë 36 cm. Madhësia: Dy herë e madhësisë reale.