Stethoskop (ESH017)

 11.39 + TVSH

Posaçërisht për fëmijë. Nxënësit zbulojnë rrahjet e zemrës, frymëmarrjen, etj.