Rreth Nesh

Shoqëria është e themeluar në Tiranë – Shqipëri dhe ushtron aktivitetin në Republikën e Shqipërisë si dhe në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

Eksperienca jonë me më shume se 25 vjet ne fushën e edukimit me mjete mësimore, shkollore dhe didaktike ju siguron cilësi dhe garanci për çdo projekt tuajin.

Misioni i kompanisë dhe aktiviteti kryesorë është kompletimi i shkollave dhe fakulteteve (private dhe publike) me pajisje laboratorike dhe mësimore moderne dhe të cilësisë së lartë, si dhe prezantimi i metodave didaktike të reja që do nxisin mendimin kritik dhe krijimtarinë e nxënësve, duke krijuar kështu përmes edukimit një brez të përgatitur për sfidat e së ardhmes.

Eksploro.al
Rruga Myslym Shyri P8
Tiranë – Albania
Tel: +355(0)684143017
e-mail: info@eksploro.al