Mekanika e Fluideve – Presioni

Aparati i ligjit Boyle (MFP036)

 184.00 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Enë komunikuese (MFP029)

 17.14 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Enë Mariotte (MFP006)

 20.13 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Enë plastike e bardhë (MFP017)

 5.00 6.00 + TVSH