Model Kondensatori (ES022)

 34.39 + TVSH

Pllakat (disqet) e saj janë montuar në një stendë dhe ne mund t’i lëvizim ato për të ndryshuar distancën e tyre.
Bazamenti është i graduar për të llogaritur distancën midis sipërfaqeve të dy pllakave.