Elektroskop akrepi (ES008)

 34.39 + TVSH

Elektroskopi është një instrument i përshtatshëm për të zbuluar praninë e ngarkesave elektrike në një objekt.
Dimensionet: 170x170x50mm
Lartësia e përgjithshme: 230mm