Mekanika e Fluideve – Presioni

Aparati i ligjit Boyle (MFP036)

 184.00 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Aparati i ligjit Gay-Lussac (MFP037)

 103.39 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Baroskop (Dasymeter) (MFP003)

 27.82 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Cilindri i Arkimedit (MFP013)

 9.09 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Demonstrator i Ligjit Pascal (MFP033)

 45.89 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Enë komunikuese (MFP029)

 17.14 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Enë Mariotte (MFP006)

 20.13 + TVSH