Mekanika e Fluideve – Presioni

Aparati i ligjit Boyle (MFP036)

 184.00 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Baroskop (Dasymeter) (MFP003)

 27.82 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Enë komunikuese (MFP029)

 17.14 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Enë Mariotte (MFP006)

 20.13 + TVSH