Bazament për kambanë vakumi (MFP004)

 57.39 + TVSH

Bazament metalik për kambanë Vakumi.
Mund të përdoret me kambanë vakumi dhe pompë elektrike vakumi.