Instrumente Matës - Termometra

Termometër PrimaCrema (PL014)

 8.05 + TVSH

Instrumente Matës - Termometra

Termometër Thellësie (PL015)

 97.75 + TVSH

Instrumente Matës - Termometra

Termometër Çaji (PL017)

 6.33 + TVSH

Instrumente Matës - Termometra

Termometër Mishi (PL018)

 5.75 + TVSH

Instrumente Matës - Termometra

Termometër Kosi (PL019)

 8.63 + TVSH

Instrumente Matës - Termometra

Termometër Toke (PL020)

 8.63 + TVSH

Instrumente Matës - Termometra

Termometër Pishine (PL023)

 5.75 + TVSH