Termometër Compost (për pleh organik) (PL022)

 11.50 + TVSH