Datalogger, Regjistrues të dhënash, Temperaturë – Humiditet (PL009)

 96.60 + TVSH

Instrument për përdorimin e kontrollit të temperaturës (-40… 70°C, me saktësi ± 1°C për -20… 50°C) dhe humiditetit (lageshtisë) (0… 99%, me saktësi ± 3%), me alarm LED, memorie për 32000 matje , opsion kohe për ruajtje të ndërmjetme (2 sek.… 24 orë), për port USB.