Mirë se erdhët në Eksploro.al

Kjo hapësirë është krijuar në vitin 2019 për ti dhëne mundësinë dhe mjete mësuesve por dhe prindërve që fëmijët dhe studentët të kalojnë në një nivel tjetër edukimi. Ne disponojmë nje game të gjërë produktesh shkencorë dhe mësimorë, si dhe metoda didaktike të reja të cilat do nxisin mendimin kritik dhe krijimtarinë e nxënësve, duke krijuar kështu përmes edukimit një brez të përgatitur për sfidat e së ardhmes. Misioni i kompanisë sonë dhe aktiviteti kryesorë është kompletimi i shkollave dhe fakulteteve (private dhe publike) me pajisje moderne edukative të cilësisë së lartë.