Tag Archives: WRO

WRO 2019!

Tema e Olimpiadës Botërore të Robotëve për këte vit është “Smart Cities”!Sfidat e Kategorive të Regular dhe të Open do të jenë rreth ideve të reja dhe inovative që do të ndihmojnë në rindërtimin e qyteteve të së ardhmes.Një qytet i zgjuar është një vend ku informacioni dhe teknologjitë e informacionit janë përdorur për të […]