Tag Archives: Wellcome

Mirë se erdhët në Eksploro.al

Kjo hapësirë është krijuar në vitin 2019 për ti dhëne mundësinë dhe mjete mësuesve por dhe prindërve që fëmijët dhe studentët të kalojnë në një nivel tjetër edukimi. Ne disponojmë nje game të gjërë produktesh shkencorë dhe mësimorë, si dhe metoda didaktike të reja të cilat do nxisin mendimin kritik dhe krijimtarinë e nxënësve, duke […]