Author Archives: Admin

WRO 2019!

Tema e Olimpiadës Botërore të Robotëve për këte vit është “Smart Cities”!Sfidat e Kategorive të Regular dhe të Open do të jenë rreth ideve të reja dhe inovative që do të ndihmojnë në rindërtimin e qyteteve të së ardhmes.Një qytet i zgjuar është një vend ku informacioni dhe teknologjitë e informacionit janë përdorur për të […]

Mirë se erdhët në Eksploro.al

Kjo hapësirë është krijuar në vitin 2019 për ti dhëne mundësinë dhe mjete mësuesve por dhe prindërve që fëmijët dhe studentët të kalojnë në një nivel tjetër edukimi. Ne disponojmë nje game të gjërë produktesh shkencorë dhe mësimorë, si dhe metoda didaktike të reja të cilat do nxisin mendimin kritik dhe krijimtarinë e nxënësve, duke […]