Sistemi Tretës (ESH003)

 18.11 + TVSH

Aktiviteti Sistemi Tretës bën që të mësuarit rreth sistemit tretës të jetë argëtues! Përmban një kopje plastike të traktit tretës plus një udhëzues me aktivitete të hartuar veçanërisht për fëmijë!