Sistemi i Tretjes, komplet për mësuesin (ESH014)

 103.50 + TVSH

Paketa e Mësuesit “Sistemi i Tretjes” përmban materialet e nevojshme që mësuesi të kryejë të eksperimente demonstruese.