Matës i kapacitetit të Mushkrive (Spirometër) (ESH005)

 14.95 + TVSH

Një qese e veçantë për matjen e vëllimit të mushkërive, përdoret për të matur kapacitetin e ajrit që një person mund të nxierrë pasi të ketë marrë frymën e tij më të gjatë (më të thellë). Përfshihet qesja deri në 6 litra, pipza, si dhe llastiqe gome për vendosjen e pipzave.