Termometra Balli, 10cp (ESH007)

 19.55 + TVSH

Vendosni termometrin në ballë me membranën në pjesën ballit.