Aparati i Ozmozës (MFP038)

 68.89 + TVSH

Pajisja Osmosis përbëhet nga një tub që ka sfera të hapura në të dy skajet dhe është i pozicionuar pingul në një enë me ujë i cili ka membranë poroze. Kur futet një tretje sheqeri, lëngu do të rritet në tub, duke demonstruar efektin e osmozës. Shoqërohet me udhëzime.