Termometër i pa kalibruar -10 … 110 °C (NX024)

 3.34 + TVSH

Matje nga -10 deri 110 °C (green fill), i dizenjuar pa kalibrim që nxënësit ta kalibrojnë.
Gjatësia 300mm