Pajisje për eksporimin e lëkundjes dhe sintonizimit (VL018)

 41.40 + TVSH

Përbëhet nga një mbajtëse me një vizore të lëvizshme, mbi të cilën janë të vendosura susta lart e poshtë me një masë në mes.