Model i ekzaminimit të Gjirit (MSP004)

 287.50 + TVSH

Ky model i ekzaminimit të gjirit është i përshtatshëm për mësimin dhe praktikimin e teknikave të palpimit të gjirit. Lejon pacientin të kuptojë praktikat dhe teknikat te vetë ekzaminimit.