Elektroda karboni për Hoffman, çift (PL046)

 17.25 + TVSH