KIT i Elektrolizës (PL050)

 14.95 + TVSH

Me Kit-in e elektrolizës ju mund të realizoni elektrolizën (zbërthimin) e ujit në oksigjen dhe hidrogjen për të konfirmuar përbërjen e tij.