Demonstrimi i Diapazonit me LASER (VL020)

 115.00 + TVSH

Vizualizim fantastik i dapazonit dhe frekuencave me projektim Laser.