Instrumente Matës - Termometra

Densimetër qelqi (QE045)

 10.30 + TVSH