Qelqi - Porcelani

Gotë Kimike (Beker) (QE037)

 1.84 11.14 + TVSH

Qelqi - Porcelani

Provëz (Epruveta) (QE033)

 0.45 1.05 + TVSH

Qelqi - Porcelani

Hinkë qelqi (QE026)

 2.70 3.16 + TVSH