Termometër dixhital me shtizë (probe) (NX015)

 41.29 + TVSH