Spektrometer (OP067)

 769.35 + TVSH

Një instrument preciz për matjen e përbërjes së dritës, për përcaktimin e indeksit refraktues të solideve dhe lëngjeve, si dhe për eksplorimin e temave të tjera optike.