Sferë Dendësie (MFP042)

 13.11 + TVSH

Tregon varësinë e densitetit të një lëngu nga temperatura. Është një sferë e boshe që pluskon në ujë të ftohtë dhe zhytet në ujë të nxehtë.