Rrypa llastiku (transmisioni) për Wimshurst (ES034)

 5.75 + TVSH

Periferia e llastikut 475mm