Matës i Fushës Elektromagnetike (Electrosmog) (EL087)

 344.89 + TVSH

50 MHz deri 3.5 GHz të spektrit të frekuencës. Për matjet izotropike të fushave elektromagnetike. Matja jo-e drejtuar (izotropike) me antenë me tre kanale. Fusha e lartë dinamike për arsye të përpunimit dixhital të daljeve dhe të tre kanaleve. Kufijtë e konfigurueshëm të alarmit, si dhe funksion memorje. I lehtë për t’u përdorur