Matës i energjisë (EL053)

 632.50 + TVSH

Matësi i energjisë është krijuar posaçërisht për përdorim në klasë.