Matës CO2 – Carbon Dioxide Meter – AirCO2ntrol 3000 (PL025)

 253.00 + TVSH

Pajisje për kontrollimin e përqendrimit të CO2 në ndërtesat e banimit, si shkolla, zyra dhe ambiente publike, me sensor temperature, regjistrim i të dhënave 24-orë, me alarm.