Kapëse Mohr (LP009)

 2.47 + TVSH

Përdoren për te ndaluar rrjedhjen në tuba elastik.