Mekanika e Fluideve – Presioni

Kapsulë Manometrike (MFP018)

 6.67 + TVSH