Mekanika e Fluideve – Presioni

Aparati i ligjit Gay-Lussac (MFP037)

 103.39 + TVSH