Conductivity Measuring, Portable Apparatus (PL038)

 330.00 + TVSH

Matës i përçueshmërisë, kalibrim me 3 pika. Matësi është i përshtatshëm për aplikime në ambjent të jashtem, saktësia: 0.5% F.S.