Mekanika e Fluideve – Presioni

Enë Vakumi (MFP007)

 31.51 + TVSH