Mekanika e Fluideve – Presioni

Demonstrator i Ligjit Pascal (MFP033)

 45.89 + TVSH

Mekanika e Fluideve – Presioni

Pajisja Pascal (MFP031)

 28.75 + TVSH