Tavoline me lartësi të ndyshueshme (LP034)

 34.50 + TVSH

Për të vendosur objekte në lartësi të ndryshme dhe në rastet kur pajisja duhet të ngrihet dhe të ulet në lartësi të ndryshme gjatë një eksperimenti.