Lëkurë gjetheje, Vicia faba (PM051)

 2.88 + TVSH

Preparat mikroskopik.