Mekanika e Fluideve – Presioni

Pajisje e krijimit të Reve (MFP022)

 51.64 + TVSH